Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

Verk

Samlingarna omfattar över 40 000 verk. Verktygen nedan hjälper dig att sortera materialet efter kategorier.

Nationalgalleriet ger ut nästan 12 000 bilder av konstverk under CC0-licens. Bilder som markerats med får fritt användas av alla. De får alltså delas, bearbetas eller utnyttjas i vilket sammanhang som helst, till exempel i undervisning och forskning men också i kommersiellt syfte. Bilder kan fritt användas eftersom verkets upphovsrätt (70 år från året då konstnären i fråga avled) har upphört.

Huvudklass

Bläddra bland verken enligt verkets typ.

Tidpunkt

Välj decennium här, verk från och med 1400-talet.

Ackvisitioner

Skissböcker

Finlands Nationalgalleriets samlingar omfattar skissböcker också. Hitta exemplar ner.

Berndtson, Gunnar

1 2 3 4 5 6

Diamantini, Fiorella

1 2 3 4 5 6 7

Ekelund, Ragnar

1

Enckell, Magnus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ericsson, Henry

1 2 3 4 5

Holmberg, Werner

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Järnefelt, Eero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Knutson, Johan

1 2

Lindholm, Berndt

1 2

Lundahl, Amélie

1

Munsterhjelm, Hjalmar

1 2

Muukka, Elias

1 2

Schjerfbeck, Helene

1 2 3 4 5

Simberg, Hugo

1 2 3 4 5 6

Thesleff, Ellen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Wiik, Maria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wright, Ferdinand von

1 2 3 4

Wright, Magnus von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Referensord

Ämnesorden beskriver det centrala innehållet i konstverken i Finlands Nationalgalleriets samlingar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö