Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

Konstmuseet Sinebrychoff

Kärnan i Konstmuseet Sinebrychoff är Paul och Fanny Sinebrychoffs digra privata donationssamling som staten fick 1921. Det var landets första samling av "gamla mästare" som byggde på målmedvetna urvalskriterier och sakkunnighjälp. Museets samlingar innehåller också konst som samlats av andra donatorer.

Samlingarna ger en överblick över den äldre europeiska konsten från 1300-talet till början av 1800-talet och innehåller även svenska porträtt, ikoner, grafik och en representativ miniatyrsamling. Vidare ingår glas-, porslins- och silverföremål, ett mindre antal skulpturer och klockor samt möbler.