Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

Nyttjanderätt

Webbplatsen Konstsamlingarna i nätet är en är en avgiftsfri nättjänst för allmänhetens bruk.

Bilder som markerats med CC0-licens får fritt användas av vem som helst. De får alltså delas, bearbetas eller utnyttjas i vilket sammanhang som helst, alltså till exempel i undervisning och forskning men också i kommersiellt syfte.

Webbplatsens innehåll kan laddas ned för tillfälligt personligt bruk, i avseende att bläddra i det och för påseende.

Materialet får skrivas ut för privat bruk.

Materialet som finns på webbtjänsten får användas i undervisningen i enlighet med Kopiostos digitillstånd.

För vidare distribution av nättjänsten, eller för att på annat sätt göra nättjänsten eller dess innehåll tillgängliga för publik, krävs tillstånd enligt lagen om upphovsrätt.

Det är förbjudet att göra bestående kopior av nättjänsten eller dess delar eller att integrera dessa i något annat datasystem.

Upphovsrätt

Copyright © Konstnärerna, fotografen, övriga copyrightinnehavare, Kuvasto rf och Finlands Nationalgalleri.

Upphovsrätten till webbsidorna innehas av Finlands Nationalgalleri.

I oklara fall ber vi er kontakta Finlands Nationalgalleri rörande frågor om copyright.

Finlands Nationalgalleri, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors.

Bilder av konstverk kan beställas för publikationssyfte från Bildservice.